Tag Archives: ssh

[Linux] SSH – připojování přes klíč

Co to je vlastně připojování přes klíč? To je to, že bez specialně vytvořeného soubrou se přes ssh na druhý počítač prostě nedostanete.

Jak na to? Vytvoříme si na počítači kde beží SSH server klíč:

ssh-keygen -t rsa -b 1024

Vložíme vytvořený klíč do povolených:

cat ~/.ssh/id_rsa.pub > ~/.ssh/authorized_keys

V /etc/ssh/sshd_config změníme nastavíme tyto hodnoty:

PasswordAuthentication no

AuthorizedKeysFile %h/.ssh/authorized_keys

Nakonec si na počítač odkud se budeme připojovat přeneseme soubor id_rsa. K připojení slouží jednoduchý příkaz:

ssh user@ip -i /cesta/k/id_rsa

Za rady ptáka otvíráka děkuji Chytrexovi :-).